Verwijderen kleine teunisbloem

In opdracht van Wetterskip Fryslân verwijderen wij op diverse plekken (o.a. in de Woudvaart te Dokkum) invasieve exoten zoals de kleine teunisbloem.

Voor aanvang van de werkzaamheden:
Verwijderen teunisbloem

Verwijderen teunisbloem

Uitvoeren van de werkzaamheden:
Verwijderen teunisbloem

Verwijderen teunisbloem

Verwijderen teunisbloem

Verwijderen teunisbloem