Heetwaterbehandeling

Traditionele oplossingen op het gebied van onkruidbehandeling op verhardingen maken plaats voor de milieuvriendelijke toepassingen, een van deze toepassingen is het gebruik van heet water.

Frisia Bergum beschikt over een uitgebreid machinepark van zowel Wave als Empas machines voor het bestrijden van onkruid op verhardingen met heet water. Op een milieuvriendelijke wijze wordt met schoon water, wat opgewarmd wordt tot 110 graden Celsius, het onkruid behandeld.

Heetwaterbehandeling