Inrichtingsplannen en bestekken

Onderdeel van de werkzaamheden van Frisia Bergum is het opstellen van complete terrein (her)inrichtingsplannen. Afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever gaat het om het beplantingsplan alsmede de overige onderdelen van terreininrichting.
Het opstellen van bestekken voor grootschalige projecten vindt o.a. plaats voor:

• Complete (her)inrichting woonwijken,
• Gemeentelijke uitbreidingsplannen,
• Landschappelijke beplantingen langs gemeentelijke- en provinciale wegen,
• Recreatieterreinen,
• Bedrijventerreinen.

Naast de grootschalige projecten in het buitengebied richt Frisia Bergum zich tevens op de kleinschaliger projecten. Het gaat hierbij om het verzorgen van ontwerpen, beplantingsplannen en begeleiden van subsidieaanvragen met betrekking tot erfbeplantingen.

Wanneer het creëren van extra verbinding tussen (buurt) bewoners een specifieke doelstelling is, dan werken wij samen met de organisatie BuitenRuimte voor Contact (BRvC). Zij realiseren tal van projecten waarbij bewoners elkaar ontmoeten en kinderen met elkaar spelen. Kijk voor meer informatie op: http://www.buitenruimtevoorcontact.nl/.

De onderstaande film betreft een "Moestuin Wijsgerenbuurt" die door BRvC in samenwerking met woningcorporatie Ymere gerealiseerd is in Amsterdam (Geuzenveld - Slotermeer).