Onderzoek en advies

Het komt regelmatig voor dat Frisia Bergum, voordat een project tot uitvoer komt, wordt gevraagd om advies (en eventuele gerichte onderzoeken) uit te brengen aan de betrokken partijen. Hierbij komen allerlei aspecten van het groen naar voren en worden de verschillende specialisten van Frisia Bergum ingeschakeld. Op deze wijze draagt Frisia Bergum zorg voor kennisoverdracht en ondersteunt zij de opdrachtgevers voorafgaand aan de totstandkoming van verschillende projecten met de daarbij horende bestekken.

Enkele voorbeelden

  • Project Drachtstervaart te Drachten,
  • Project Veldwijk te Ermelo,
  • Inrichtingsplan school PCBO te Dokkum,
  • Project Houtribhoogte te Lelystad,
  • Project De Blitseard te Leeuwarden,
  • Inrichtingsplannen Univé Dokkum en Bergum.

Wilt u meer informatie over genoemde projecten en wat wij voor u kunnen betekenen neemt u dan contact met ons op voor een afspraak. We raken graag met u in gesprek.