Wegbeplanting en landschappelijk groen

Frisia Bergum is onder meer actief op het gebied van groenaanleg op recreatieterreinen, bungalowparken en bosaanplant alsmede groenaanleg langs wegen en waterlopen. We zijn thuis op het gebied van natuurbouw, waarbij we ons niet beperken tot alleen de aanleg van landschappelijke beplantingen maar ook ervaring en capaciteit hebben met betrekking tot het aanleggen van rietoevers, walbeschoeiingen en afrasteringen.

Vele provinciale- en gemeentelijke wegen zijn door Frisia Bergum met groen aangekleed. Een grote verscheidenheid aan bomen, bosplantsoen en gemeentelijk plantsoen is hierbij verwerkt. Naast deze wegbeplantingen heeft Frisia Bergum de kennis in huis met betrekking tot het adviseren en aanleggen van landschappelijke beplantingen. Hierbij wordt ingespeeld op de landschappelijke historie en waarden van het gebied waar nieuwe beplantingen worden aangelegd.

Een voorbeeld van de genoemde activiteiten zijn werkzaamheden in het kader van Gebiedsontwikkeling De Centrale As. Het betreft het "Bomenproject De Centrale As”. Dit project bestaat uit het verplaatsen van bomen, het kappen van bomen, het kweken en herplanten van bomen en het versterken van het singellandschap. Bij de aanleg van de Centrale As gaat het namelijk niet alleen om de weg zelf, maar ook om het gebied rondom de nieuwe weg. De werkzaamheden die Frisia Bergum uitvoert bestaan uit het afzetten, snoeien, bijplanten en afrasteren van de singels.

Centrale As
Meidielings fan de Centrale As
Wij bouwen aan de Centrale As

Ook heeft Frisia Bergum werk aangenomen met betrekking tot het project N381 (Drachten tot Drentse grens). De kap van zo’n 1.000 bomen bij Oosterwolde vormt onderdeel van voorbereidende werkzaamheden voor de aanpassing van de weg. Omrop Fryslân heeft ter plekke Cor van der Heide, verantwoordelijk Uitvoerder, geïnterviewd over de acties die ondernomen worden. Hierbij een link naar genoemde interview, door Joline Dalstra: http://www.omropfryslan.nl/nijs/tuzen-beammen-kapt-easterwalde

Themamagazine N381
Themamagazine N381