Leefbaarheid

Leefbaarheid: "Geschikt om erin of ermee te kunnen leven" (Van Dale, 1997)

Groen en Algemeen
Groen en Herstellen
Groen en Leren
Groen en Algemeen
Groen en Herstellen
Groen en LerenGroen en Werken
Groen en Wonen

Groen en Werken
Groen en Wonen


Er zijn tal van factoren die bepalen of mensen hun leefomgeving een goede score geven op het vlak van leefbaarheid. Er kan beoordeeld worden op onder andere:

 • Aanwezigheid van voorzieningen; o.a. winkels, scholen, parkeerfaciliteiten, openbare verlichting, groenvoorzieningen en openbaar vervoer,
 • De mate van (sociale) veiligheid; o.a. inbraak, drugsgebruik, vandalisme en verkeer,
 • Milieu aspecten; o.a. vervuiling, zwerfvuil, bodemverontreiniging, luchtkwaliteit en geluidsoverlast,
 • De kwaliteit van de openbare ruimte; o.a. al dan niet verloederd staatbeeld, leegstand, autowrakken of "zeerlangparkeerders”, kapotte speeltoestellen en de onderhoudsstaat parken en straten,
 • Sociale kenmerken; o.a. aanwezigheid en kwaliteit van buurtcontacten en vormen van burenhulp.

 

Bovenstaande aspecten kunnen een verschillende impact hebben op bewoners. De een vindt bijvoorbeeld prettige contacten met buurtbewoners van groot belang terwijl dit voor een ander minder relevant is. Levensfase en inkomsten niveau zijn factoren die daarin een duidelijke rol spelen. Uit een toenemend aantal onderzoeken (waaronder het TEEB programma) blijkt dat de impact van doordachte toepassing van groen een significante bijdrage kan leveren aan een verhoging van leefbaarheid, wat niet direct hoeft in te houden dat kosten van onderhoud extreem toenemen. Een aantal van de zaken die uit de meest recente onderzoeken naar voren komen:

 • Het blijkt dat mensen die woonachtig zijn in een groenere omgeving zich gezonder voelen,
 • In weinig groene gebieden is de kans dat iemand zich minder gezond voelt 1,5 maal zo groot als in heel groene gebieden,
 • Er is een sterke relatie tussen afname van bepaalde klachten en meer groen. Het betreft depressie, COPD/astma en diabetes,
 • Uitzicht op natuur of verblijf in de natuur heeft positieve invloed op o.a. stemming, concentratie, zelfdiscipline en fysiologische stress. Kortdurende blootstelling blijkt al voldoende te zijn,
 • Groen stimuleert sociale contacten. Groen nodigt uit om naar buiten te komen waardoor en meer sociale contacten en meer sociale cohesie ontstaat. Er blijkt minder agressie op te treden en frustratie neemt af,
 • Kinderen bewegen meer; er wordt vaker buiten bespeeld (10%) en daardoor neem het aantal dikke kinderen af (15%),
 • Een groene woon- en speelomgeving is van belang voor kinderen, het heeft een positieve invloed op: de motorische ontwikkeling, het speelgedrag (creatiever en gevarieerder), cognitieve en emotionele ontwikkeling en schoolkinderen presteren beter.

 

De dienstverlening van Frisia Bergum is dan ook in toenemende mate gericht op kennisoverdracht over deze aspecten. Waar voorheen de overheden en semioverheden ons vroegen de aanleg voor rekening te nemen, worden we nu eveneens gevraagd voor het uitvoeren van onderzoek en het opstellen van bepaalde plannen.

Groen, gezond en productief Groen loont mt TEEB stad
Groen, gezond en productief Groen loont met TEEB stad Groen maakt de stad

 

 

Kinderen van nu spelen 50% minder in de natuur dan 20 jaar geleden. Dr. Jolanda Maas geeft aan wat de effecten van groene schoolpleinen op kinderen zijn. Klik op onderstaande afbeeldingen om de films te starten.