Werkwijze

Frisia Bergum werkt conceptgericht. Hierdoor zitten wij in een vroeg stadium van projecten als sparringpartner aan tafel en bewijzen zo onze meerwaarde. Kennisoverdracht blijkt steeds vaker de opmaat te zijn richting het uiteindelijke uitvoeren van projecten. Het aantal specialisaties van Frisia Bergum is toegenomen waardoor de dienstverlening zich steeds verder verbreedt.

Door verschillende diensten aan elkaar te koppelen is het mogelijk om vanuit die synergie, concepten aan te bieden die veel verder gaan dan bijvoorbeeld het reguliere gazonmaaien, bomenplanten e.d. Frisia Bergum biedt de klanten die het op prijs stellen een totaalaanpak waardoor maximale ontzorging en inzichtelijkheid ontstaat.