Daktuinen

Hieronder een kleine selectie van onze uitgevoerde daktuin projecten. In een persoonlijk gesprek informeren wij u graag verder over allerlei projecten die we uitgevoerd hebben.

Vrije Universiteit Amsterdam

Tevens informeren we u hierbij over de aangelegde daktuin in Amsterdam. Het betreft de bouw van exclusieve appartementen in "The Double”, een project van Urban Studio's. Klik op onderstaande afbeelding om de film te starten die toont welke uitstraling genoemde daktuin toevoegt.

     

    Ook brengen we u graag op de hoogte van het project Raadhuisplein te Drachten, waarmee de leefbaarheid van de bewoners vergroot wordt en tevens klanten van het winkelcentrum meer service en gemak geboden wordt. Aan Frisia Bergum is gevraagd om de aanleg van dakbegroeiing voor haar rekening te nemen. Onderstaande foto's geven een impressie van het project.

    Raadhuisplein Raadhuisplein

Bron foto's + voor meer informatie: www.raadhuispleindrachten.nl

Omrop Fryslȃn heeft gedurende een dag filmopnames van daktuinprojecten gemaakt en diverse radio interviews afgenomen. Naast medewerkers van Frisia Bergum worden ook opdrachtgevers (zoals Friso Bouwgroep en woningcorporatie WoonFriesland) en omwonenden aan het woord gelaten.

Omrop Fryslȃn aanwezig bij de aanleg van een groendak bij het Raadhuisplein.


Hierbij een link naar de diverse radio interviews met betrokkenen.
http://www.omropfryslan.nl/nijs/hieltyd-mear-griene-dakken

 

Frisia Bergum is Omrop Fryslȃn zeer erkentelijk voor het op deze wijze aandacht geven aan een van de speerpunten van de organisatie; namelijk haar rol bij de verdere vergroening van Nederland voor het verbeteren van de leefomgeving.