Ecologische aanleg en beheer

Er worden voor opdrachtgevers projecten uitgevoerd waarbij specifieke ecologische kennis van belang is. Voor diverse gemeenten wordt ecologisch beheer uitgevoerd. Daarnaast worden er projecten rondom de aanleg van wegen verrijkt door de aanleg van ecologische zones. Voor het op de langere termijn welslagen van dergelijke projecten wordt monitoring en evaluatie door het Ecologisch Team geborgd.

Ecologisch onderhoud

Ecologisch onderhoud